VOLNÉ TERMÍNY

Červen: 6, 7, 10, 11, 12, 27

Září: 13, 27

Říjen: 22, 24

POMÁHEJME SI! - INFORMACE

V naší společnosti jsou senioři bohužel znevýhodněnou skupinou kvůli omezení, které stáří přináší. Přichází často o společenský kontakt, umělecký zážitek, což jsou potřeby, které pomáhají udržet duševní aktivitu člověka v každém věku.

Přímo v domovech seniorů čteme vybrané texty doplněné o písně, které senioři znají a rádi si je s námi zpívají. Nejde jen o interpretaci literárního textu, ale i o osobní kontakt, obohacení společenského života a setkávání generací. Díky vzájemnému setkání dochází k předávání  životních zkušeností a zážitků na jedné straně a aktivní zájem na druhé. Proto Pomáhejme si!

Texty, které jsou na repertoáru:

1.čtení: Dneska už se tomu směju /vzpomínky A.Mandlové/
             Můj život s Bohuslavem Martinů
             Můj život s Luisem Buňuelem


2.čtení: Abeceda humoru Jaroslava Haška
             Povídky Zdeňka Svěráka
             Povídky M.Šimka a J.Grosmana