VOLNÉ TERMÍNY

Červen: 6, 7, 10, 11, 12, 27

Září: 13, 27

Říjen: 22, 24

KDO JSME

 

Hrajeme interaktivní představení pro školy zaměřené na prevenci

šikany a podporu duševního zdraví.

 

Po jedenácti letech máme za sebou více než sedm set představení s
kladnými ohlasy.

 

Neubližujme si!
Interaktivní prevence šikany
I. stupeň (2. - 5. třída)
Představení Neubližujme si! otevírá téma šikany v kolektivu jedné třídy,
která se stane součástí tří modelových situací. Děti se aktivně zapojují
do děje. Po odehrání každé situace sdělují své dojmy, popřípadě si
vyzkouší některou z rolí. Pro vytvoření intimní uvolněné atmosféry
hrajeme v kolektivu jedné třídy.
Program je veden interaktivně, žákům ukazuje drsnou realitu šikany a vede
je k uvědomění si závažnosti takového chování. Zároveň na konkrétním
příběhu představuje možnosti řešení a děti podporuje v aktivní ochraně
sebe a svých spolužáků. Určitě bych tento program doporučil pro 1. stupeň
základních škol.
PhDr. David Čáp, katedra psychologie FF UK

 

Nejsi sám!
Péče o duševní zdraví
12 – 15 let

 

Představení Nejsi sám! pomáhá pochopit důležitost ochrany duševního
zdraví. Prostřednictvím modelových situací se studenti seznamují s
možnostmi jak bojovat s negativními myšlenkami i tlakem vrstevníků,
jak zvládat stres, jak rozpoznat a řešit deprese a úzkosti. Interaktivní
program zdůrazňuje význam komunikace a sociální podpory. Pro
vytvoření intimní uvolněné atmosféry hrajeme v kolektivu jedné třídy.

 

Základní informace

 

Délka představení: 45 minut (jedna vyučovací hodina)
Cena: 150,- Kč / žák
Hrajeme:
3 představení / škola /den (od 2. vyučovací hodiny)

 

Praha a okolí
*vzdálenější místa jsou možná dle individuální domluvy

 

OBJEDNAT PŘEDSTAVENÍ 

 

OHLASY
Váš program, který jsem již několikrát objednala, měl vždy velký úspěch u
dětí i pedagogů. Vámi hraný konkrétní příběh opravdu žáky podporuje k
aktivní ochraně. Uvítám další spolupráci. Děkuji a přeji hodně úspěchů.
F.Fialková metodička prevence Zš Chmelnice, Praha 3

 

Program „Neubližujme si“ objednáváme pravidelně již několik let pro žáky 1.
stupně. Líbí se nám z důvodu své interaktivity, velmi reálným pojetím 3
modelových situací i prostorem pro následnou diskuzi. Mockrát jsme byli i
zaskočeni reakcemi dětí, které se nechaly ovlivnit a strhnout na stranu
agresora. Na druhou stranu se vždy najdou i ti, kteří se nebojí bránit oběť.
Jsme rádi za každý takový program, který vede i k následnému zamyšlení.
Mgr. Radmila Machálková zástupce ředitele pro 1. Stupeň, ZŠ Resslova,
Praha 2

 

Spolek tří profesionálních hereček. 
Hrajeme interaktivní představení pro školy zaměřené na prevenci šikany a
podporu duševního zdraví. 
Po jedenácti letech máme za sebou více než sedm set představení s
kladnými ohlasy.

 

Dana Poláková (*1973), předsedkyně Spolku 2012
V roce 1990 absolvovala brněnskou konzervatoř. Do roku 1997 působila v Ha-
Divadle, poté byla dlouholetou členkou Divadla Komedie.
profil i-divadlo.cz 
profil csfd.cz 
V roce 2020 absolvovala kurz krizové intervence a začala se naplno věnovat
sociální práci, lektorské činnosti a aktivitám Spolku 2012.
Aktuálně také vede dětský dramatický kroužek pro děti na ZŠ Hanspaulka (Praha
6), kam je možné se přihlásit zde 

 

Gabriela Míčová (*1975)

 

V roce 2002 absolvovala DAMU a získala Cenu děkana DAMU. Poté byla
dlouholetou členkou Divadla Komedie.
profil i-divadlo.cz
profil csfd.cz
V roce 2012 se stala držitelkou Českého lva, Ceny českých filmových kritiků, Ceny
Thálie a Ceny Divadelních novin.

 

Aktuálně hostuje v řadě pražských divadel a byla v širší nominaci Ceny Thálie
2023.

 

Lucie Roznětínská (*1974)

 

V roce 1997 absolvovala DAMU, poté byla členkou Divadla Labyrint a Činoherního
studia v Ústí nad Labem.
Od roku 2003 hostovala v řadě pražských divadel, v roce 2020 byla v širší
nominaci Ceny Thálie 2020. Aktuálně hraje v Divadle X10.
profil i-divadlo.cz
profil csfd.cz
V roce 2005 vyhrála první cenu HBO stand-up comedy Na stojáka. V roce 2013
absolvovala doplňující pedagogické minimum v NIDV.
Aktuálně vede kurzy herectví a improvizace pro dospělé neherce a individuálně
připravuje zájemce o studium herectví na přijímací zkoušky.

 

Dana Poláková (nar. 1973)polakova

1986-1990 Studium herectví na konzervatoři Brno
1990-1997 Ha-Divadlo
1997-1999 Divadlo Archa
2000-2001 Divadlo Nablízko
2002-2012 Divadlo Komedie

 

 

 

 

 

 

micova

Gabriela Míčová (nar. 1975)

1989-1993 Studium na SZŠ Vyškov
1997-2002 Studium herectví na DAMU
2002-2012 Divadlo Komedie
Cena České filmové kritiky za rok 2012 (role Romi ve filmu Odpad,město,smrt)
Cena Český lev za rok 2012 (role Romi ve filmu Odpad, město, smrt)
Cena Thálie za rok 2012 (role Romi v divadelní inscenaci Odpad, město, smrt)

 

 

 

 

 

 

 

RoznetinskaLucie Roznětínská (nar.1974)

 
1987-1991 Studium na gymnáziu v Hořicích
1992-1997 Studium herectví na DAMU
1996-1998 Divadlo Labyrint
1998-2003 Činoherní studio Ústí nad Labem
2005- První cena ve  Stand up comedy Na stojáka pro HBO
2012-2013 Studium pedagogiky v NIDV